Przyjaciele

Dobrze jest, gdy pasję można dzielić z innymi. Zapraszamy do zapoznania się z polecanymi przez nas stronami.

Piotr Feret

www.platener.eu

Rekonstrukcja historycznego uzbrojenia ochronnego.

 

 

Mediaevalia et alia

www.mediaevalia-rozembark.blogspot.com

Różności z przeszłości w teraźniejszości Rozembarku.

 

 

Krzysztof Rodak

www.roncziart.pl

Rzeźbiarz pasjonata.

 

 

Bracia Pustelak

www.pustelak.pl

Pracownia płatnerstwa i rękodzieła artystycznego.